Principiile de protecție a datelor și de confidențialitate DE INFORMARE ȘI DECLARAȚIE conform prevederilor legii CXII din 2011 privind Autodeterminarea Informațională și Libertatea Legii Informației.  

Prezenta Informație și Declarație își propune să ofere informare pentru persoanele în cauză administrate prin date cu caracter personal de către Magazinului Online Internet Gazda – Societate Comercială și de Serviciu cu Răspundere Limitată (Număr de înregistrare: 13-09-149602, Număr fiscal: 23489127-2-13, sediul:  2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15, ), informare referitor la faptul că astfel de date personale sunt administrate și protejate în mod corespunzător.

Unele dintre cuvintele și expresiile utilizate în prezenta Informație și Declarație au sensul in care au fost determinate în  Legea CXII din 2011 privind Autodeterminarea informațională și Libertatea legii informației.

În consecință:

Adminisratorul datelor: persoana fizică sau juridică sau societatea fără personalitate juridică, care determină singur sau împreună cu alții, scopul gestionării datelor, aduce deciziile privind gestionarea, efectuarea și punerea în aplicare a datelor (inclusiv instrumentele utilizate pentru acestea), sau pune in aplicare printr-un procesor contractant de date.

Persoana în cauză: persoană fizică identificabilă în mod direct sau indirect, sau definită pe baza unor date cu caracter personal.

Date personale: datele referitor la persoana în cauză - în special numele,  semn de identificare, identificarea și cunoașterea a uneia sau a mai multor caracteristici fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale de identitate, - precum și concluzia deductibilă din aceste date a persoanei afectate.

Adminisratorul datelor poate obține datele numai pe baza serviciului de date si contribuția voluntară a persoanelor în cauză - cum ar fi, în special - dar fără a se limita la acesta - trimiterea de e-mail sau scrisoare poștală, formularul de înregistrare, inscrierea la newsletter sau cu participare la tombolă, etc.

În timpul cererii de date, adminisratorul datelor va informa persoana în cauză  despre scopul procesării , și despre ratele de prelucrare a datelor. Datele cu caracter personal se folosesc numai dacă în scopul gestionării datelor acestea sunt esențiale, numai pentru realizarea a ceea ce este adecvat și numai în măsura în care realizarea acestui obiectiv este necesar pentru atingerea acestui scop.

Adminisratorul datelor asigură acuratețea și completitudinea datelor,  și dacă este necesar în scopul gestionării, actualizarea a datelor - precum și faptul că persoana efectuată să fie identificabil numai până la data respectivă a gestionării.

În cazul în care persoana în cauză  nu dorește în mod explicit altfel, Adminisratorul datelor gestionează și folosește datele personale relevante puse la dispoziție de către persoana în cauză  până la retragerea drepturilor de gestionare a acestora, cu scopul furnizării serviciului (utilizarea completă a site-ului numit www.gazdabolt.hu, de exemplu:pentru înregistrare, pentru a cumpăra).

Datele cu caracter personal puse la dispoziție pentru controller pot fi transmise către al treilea persoană numai  în cazul în care persoana în cauză   a fost de acord în mod explicit în prealabil și în scris, sau legea prevede transmiterea datelor.
Adminisratorul datelor în principiu se poate ocupa numai de datele cu caracter personal furnizate în mod voluntar. În plus față de datele furnizate în mod voluntar, controllerul de date poate gestiona si transmite date numai în conformitate cu dispoziția/dispozițiile legislației aplicabile.

Adminisratorul datelor asigură siguranța datelor administrate de către el cu aplicarea unor măsuri tehnice de standarde ridicate, precum și cu  stabilirea reglementărilor interne, care se angajează să împiedice accesul neautorizat în baza de date, divulgarea datelor personale sau în general gestionarea și utilizarea neautorizată a acestora.

Datele cu caracter personal pot fi divulgate numai cu acordul explicit al persoanei în cauză, în plus Adminisratorul de date se angajează la asigurarea si oferirea protecției maxime la  prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și referitor la potențialul acces neautorizat la acestea.

Adminisratorul datelor gestionează datele partenerii lui contractuali cu caracter personal în mod strict confidențial, în scopul de a se conforma cu reglementările și standardele de protecție a datelor  internaționale relevante ale UE și, în același timp, să asigure interesele comerciale pentru toate partenerii contractuale și propriile sale interese, mai mult și  în scopul de a fi capabil să îndeplinească obligatia de confidențialitate de afaceri si a păstrării know-how  în cadrul libertății contractuali. Datele cu caracter personal pot fi obținute, gestionate si stocate numai legal.

În cazul în care scopul prelucrării datelor nu mai este valabil, Adminisratorul a datelorul imediat, dar cel târziu în termen de 15 zile va șterge datele cu caracter personal relevante, fără o solicitare specială.

La solicitarea persoanei în cauză adminisratorul informează persoana în cauză fără întârziere dar nu mai târziu, decât în ​​termen de 30 de zile de la data primirii cererii  despre datele personale gestionate de către el, scopul gestionării a datelor, baza legală, persoanele implicate în gestionarea datelor, durata de gestionare, drepturile relevante conexe și căile de atac.

La solicitarea persoanei în cauză adminisratorul datelor aranjează imediat, dar cel târziu în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, corectarea, modificarea sau anularea datelor cu caracter personal.
Adminisratorul datelor atrage atenția persoanei în cauză, că în orice moment, fără a da motive poate solicita corectarea datelor sau corectarea unei porțiuni de date, modificarea, anularea sau revocarea a acordului de gestionare a datelor introduse anterior.

În cazul în care persoana în cauză consideră că Adminisratorul gestionează data/datele personală/e împotriva legii CXII din 2011 privind drepturile de Autodeterminare informațională și Libertatea Legii informației sau a altor prevederi legale sau cele scrise in  aceste Informați si Declarație, atunci poate protesta față de prelucrarea datelor personale la Administrator.

Adminisratorul cu suspendarea imediată a prelucrării datelor, simultan, dar cel târziu in 15 zile de la data depunerii cererii examinează protestul, determină rezultatul deciziei și informează solicitantul în scris.

În cazul în care administratorul  determină  că protestul persoanei în cauză este întemeiat, desfiintează gestionarea datelor - inclusiv colectarea ulterioară a datelor și transferul de date - și blochează datele, pe lângă aceasta despre protest, precum și despre măsurile luate în conformitate cu aceasta informează pe toți care mai devreme au primit  informații cu caracter personal în legătură cu persoana în cauză / și care sunt obligați să ia măsuri pentru a pune în aplicare dreptul de opoziție.

Dacă persoana în cauză nu este de acord cu decizia administratorului de date, sau dacă Administratorul eșuează termenul, persoana în cauză - în termen de 30 de zile de la data deciziei sau ultima zi a datei termenului –poate merge la tribunal  conform specificării în § 22 al Legii CXII privind drepturile de Autodeterminare Informațională și Libertatea Legii Informației.

Cu privire la întrebările referitor la date gestionate de către el, și referitor la comentarii, sugestii Administratorul este disponibil la sediul central, 2310, Szigetszentmiklós, Csepel u. 15.

Plângerile pot fi adresate Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Libertatii de Informatie.

Adresa: 1125 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22 / c. Telefon: + 36 (1) 391-14-00. Fax: + 36 (1) 391-14-10. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu