INFORMAȚII PENTRU CONSUMATORI


Magazinului Online Gazdabolt – Societate Comercială și de Serviciu cu Răspundere Limitată (denumită în continuare Magazinului Online Gazdabolt SRL.) îndeplinește obligațiile de a furniza informații pentru consumatori în modul următor pentru a se conforma cu contractul între consumator și Magazinului Online Gazdabolt SRL., cu privire la Regulamentul Guvernului 45/2014 (II.26.), § 11 (1).

 a) Dumneavoastră, ca consumator (denumit în continuare dumneavoastră sau consummator(i)) puteți să aflați caracteristicile esențiale a produsului contractual la sediul Magazinului Online Gazdabolt SRL. sau pe pagina web numit www.gazdabolt.hu făcând un clic direct pe produsul ales și citind descrierea produsului.

b) Magazinului Online Gazdabolt SRL., Numele complet: Magazinului Online Gazdabolt – Societate Comercială și de Serviciu cu Răspundere Limitată

c) Sediul central adresa poștală: Magazinului Online Gazdabolt SRL. 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

Numărul de telefon Magazinului Online Gazdabolt SRL.: (+36) 20 967 4211

. Adresa de e-mail Magazinului Online Gazdabolt SRL.: info@gazdabolt.hu

Magazinului Online Gazdabolt SRL. acționează în numele lui propriu.

d) Orice reclamație puteți adresa la sediul Magazinului Online Gazdabolt SRL. 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

e) Dumneavoastră aveți posibilitatea să vă informați pe site-ul www.gazdabolt.hu, făcând un clic direct pe produsul ales sau de pe https://www.gazdabolt.hu/TCG (Termeni si Condiții Generale), despre compensația pentru produsele contractuale, privind suma totală majorată cu taxă si metoda de calcul a acesteia precum și costurile adiționale, în plus, în cazul în care aceasta nu poate fi calculată prealabil, indicarea faptului că poate să apară taxă suplimentară;

f) Magazinului Online Gazdabolt SRL. nu aplică contract pe perioadă nedeterminată sau contract care include abonament.

g) Dumneavoastră nu trebuie să plătiți taxe ridicate pentru folosirea dispozitivelor utilizate de către Magazinului Online Gazdabolt SRL pentru comunicare cu scopul încheierii contractelor la distanță (de exemplu: telefon, fax, e-mail).

h) Magazinului Online Gazdabolt SRL. oferă informații detaliate privind condițiile de executare a contractului încheiat între Dumneavoastră și Magazinului Online Gazdabolt SRL., special, termenul de plată și de efectuare, precum și modalitațile tratării reclamațiilor în Termeni si Condiții Generale (TCG) aplicat de către Magazinului Online Gazdabolt SRL.

i) Dumneavoastră aveți dreptul să vă retrageți din contract fără motiv în termen de 14 zile. În mod similar, în cazul în care executarea contractului s-a început, în termen de 14 zile aveți dreptul de a rezilia contractul fără motiv.

Termenul de retragere/reziliere expiră după 14 zile de la data încheierii contractului.

Dacă doriți să exercitați dreptul de retragere/reziliere , aveți obligația de a trimite prin poștă o declarație clară cu privire la intenția de retragere/reziliere la adresa 2310, Szigetszentmiklós, Csepeli út 15., sau electronic la adresa info@gazdabolt.hu . În acest scop puteți utiliza următorul model de declarație de retragere/reziliere

Destinatar:

Subsemnatul(subsemnatele) declar (declarăm) că practic (practicăm) dreptul meu (nostru) de retragere/reziliere a contractului încheiat pentru vânzarea produsului/produselor în ceea ce privește: (specificarea produsului/produselor din contract)

Data contractului:

Numele consumatorului/consumatorilor:

Adresa consumatorului/consumatorilor:

Semnătura consumatorului/consumatorilor (strict pentru declarațiile făcute pe hârtie)

Data:

Dumneavoastră aveți posibilitatea de a completa declarația de retragere/reziliere și pe site-ul nostru (www.gazdabolt.hu) sau puteți introduce altă declarație referitor la retragere/reziliere care însă exprimă în mod clar intențiile Dumneavoastră. În cazul în care alegeți acest mod de declaratie, sosirea retragerii/rezilierii va fi confirmat printr-un suport durabil (de exemplu prin e-mail).

Dreptul de retragere/reziliere trebuie să fie considerat valabil dacă trimiteți declarația în termen de 14 zile de la data incheierii contractului. Dumneavoastră purtați sarcina de a dovedi că drepturile de retragere/reziliere au fost exercitate în conformitate cu aceste norme.

j) Dacă exercitați dreptul de retragere/reziliere, costul de returnare a produsului trebuie să purtați Dumneavoastră , fiindcă Magazinului Online Gazdabolt SRL. nu se angajează să suporte costul acestei. Magazinului Online Gazdabolt SRL. vă informează de asemenea, că în cazul exercitării dreptului de retragere/reziliere produsul nu poate fi trimis înapoi prin postă.

k) Dacă rezilierea contractului se face după începerea efectuării a contractului, suma de decontare se calculează pe baza sumei totale a contravalorii inclusiv taxele. În cazul în care puteți demonstra că suma totală calculată este prea mare, valoarea proporțională se calculează pe baza valorii de piață a serviciilor contractuale prestate până în momentul rezilierii.

l) Nu se poate exercita drepturile de retragere/reziliere a unui produs, care nu a fost prefabricat, în schimb a fost făcut în conformitate cu instrucțiunile Dumneavoastră sau la solicitarea explicită a Dumneavoastră, sau pentru un produs care este în mod clar adaptat personal pentru Dumneavoastră; referitor la produsele de stocare pe termen scurt sau perisabile; referitor la un produs ambalat sigilat care nu pot fi returnat după desfacere din motive de sănătate sau de igienă; mai mult, în cazul produselor, care, prin natură se amestecă inseparabil după livrare cu alte produse.

Informație model despre garanţia de bună funcţionare şi durabilitate, garanția produsului si răspunderea vânzătorului:

Garanţia de bună funcţionare şi durabilitate

În ce cazuri se pot valida drepturile de garanţie de bună funcţionare şi durabilitate ?

Dumneavoastră în cazul unei executări defectuoase puteți valida drepturile de garanţie de bună funcţionare şi durabilitate împotriva întreprinderii în conformitate cu normele Codului civil.

Care sunt drepturile Dumneavoastră bazate pe garanţiile de bună funcţionare şi durabilitate?

Dumneavoastră aveți urmatoarele drepturi în funcție de alegerea dumneavoastră:

Puteți cere reparație sau înlocuire, cu excepția cazului în care îndeplinire acestora urmează să fie imposibilă sau costurile suplimentare sunt disproporționate față de îndeplinirea cerinţei altui client. În cazul în care reparația sau înlocuirea nu ați solicitat sau nu ați avut posibilitatea de a solicita, atunci puteți cere o reducere proporțională sau puteți repara Dumneavoastră sau o altă persoană pe contul societății, sau - în ultima instanță - puteți să vă retrage din contract.

Puteți schimba alegerea dreptului de garanţie de bună funcţionare şi durabilitate, dar costurile tranziției trebuie să suportați Dumneavoastră, cu excepția cazului în care tranziția a fost justificată, sau dacă societatea a dat naștere la aceasta.

În ce perioadă de timp puteți valida dreptul de garanţie de bună funcţionare şi durabilitate?

Sunteți obligat de a comunica greşeala imediat, dar nu mai târziu decât în termen de două luni de la descoperirea eșecului. Cu toate acestea, atrag atenția Dumneavoastră asupra unui termen de prescripție de doi ani de la data finalizării contractului, după care nu se mai afirmă drepturile Dumneavoastră asupra garanţia de bună funcţionare şi durabilitate.

Împotriva cui puteți valida dreptul de garanţie de bună funcţionare şi durabilitate ?

Dreptul de garanţie de bună funcţionare şi durabilitate se poate valida împotriva societătii

Ce alte condiții are validarea garanţiei de bună funcţionare şi durabilitate?

În termen de șase luni după data îndeplinirii validarea garanţiei de bună funcţionare şi durabilitate nu are alte condiții dacă atestaţi că produsul sau serviciul a fost furnizat de către societate. Cu toate acestea, după șase luni, dumneavoastră aveţi obligaţia de a dovedi, că defectele recunoscute existau deja în momentul îndeplinirii.

2. Garanția produselor

În ce cazuri se pot valida drepturile de garanţie a produsului?

În cazul vânzării de mărfuri (produse) Dumneavoastră - în funcție de alegerea Dumneavoastră – puteți valida dreptul menționat la punctul 1. sau dreptul de garanţie a produsului.

Care sunt drepturile Dumneavoastră bazate pe solicitarea garanţiei produsului?

Dumneavoastră în cazul garanţiei de produse puteţi solicita repararea produsului defect sau înlocuirea acestuia.

În ce caz este un produs constituit defect?

Un produs este defect atunci, când acesta nu îndeplinește standardele de calitate valabile în timpul comercializării sau dacă nu are proprietățile specificate în descrierea producătorului.

În ce perioadă de timp puteți valida dreptul de garanţie a produsului?

Garanția produsului o puteți valida în termen de doi ani începând cu data de introducerea pe piață de către producător. După acest termen pierdeți acest drept.

Împotriva cui și ce fel de alte condiții sunt la solicitarea dreptului produsului?

Exercitarea dreptului produsului poate fi numai împotriva producătorului sau distribuitorului de bunuri. Defectul produsului trebuie să fie dovedit de către Dumneavoastră.

În ce caz este fabricantul (distribuitorul) scutit de răspunderea garanțială pentru produse?

Fabricantul (distribuitor) va fi scutit de răspunderea garanțială pentru produse numai în cazul în care poate demonstra că:

- produsul nu a fost fabricat sau comercializat în activitățile afacerii sau

- eșecul produsului după stadiul actual al stiinței și technicii la momentul comercializării nu a fost recunoscut sau

- defectul produsului rezultă din respectarea legislației sau din reglementările oficiale obligatorii

Fabricantului (distribuitorului) este suficient de a dovedi un singur motiv pentru scutirea răspunderii garanțiale .

Vă rugăm să rețineți că din cauza defectului unui produs garanţia de bună funcţionare şi durabilitate și garanţia de produs în același timp, paralel nu se poate executa. Cu toate acestea, pentru aplicarea efectivă a garanţiei de produse cererea garanţiei de bună funcţionare şi durabilitate pentru piesele înlocuite sau reparate se poate pune în aplicare împotriva producătorului.

3. Răspunderea garanţială a vânzătorului

În ce cazuri se poate valida drepturile de răspunderea garanţială a vânzătorului ?

În cazul îndeplinirii greșite.

Pe baza răspunderii garanţiale a vânzătorului ce fel de drepturi aveți și în ce perioadă de timp?

Când este o societate scutită de obligațiile de răspundere garanţială a vânzătorului?

Societatea de răspunderea garanţială a vânzătorului este scutit numai în cazul în care se poate dovedi că defectul a avut loc după îndeplinire.

Vă rugăm să rețineți că din cauza defectului unui produs garanţia de bună funcţionare şi durabilitate și răspunderea garanţială a vânzătorului, precum și garanţia de produs și răspunderea garanţială a vânzătorului în același timp, paralel nu se poate executa, cu toate acestea, aveți drepturile care decurg din răspunderea garanţială a vânzătorului, indiferent de drepturile de garanţia de bună funcţionare şi durabilitate sau drepturile de garanţia de produs.

n) serviciile pentru clienți și alte servicii de post-vânzare:

- Relațiile cu publicul a vânzătorului: 2310, Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

- Relațiile cu publicul a vânzătorului deschis de luni până joi: 8:00 - 17:00; vineri: 8:00 - 16:00

o) Codul de conduită nu este disponibil la Magazinul Online Gazdabolt SRL.

p) q) r) La Magazinul Online Internet Gazda SRL privind procesele tranzacționale obligația de a furniza informații nu se extinde la aceste puncte.

s) Magazinul Online Internet Gazda SRL. nu solicită depozit sau furnizarea altor garanții financiare.

t) despre funcționarea conținutului digital, precum și măsurile de protecție tehnică;

Oferirea permisiunii cookie-urilor de pagini web necesare pentru operarea paginilor web

- Parolele sunt stocate criptate

- serverul de date de bază este pe o suprafața protejat de parolă si un paravan de protecție

u) despre interoperabilitatea conținutului digital cu hardware-ul și software-ul, în conformitate cu cunoștințele care poate fi de așteptat în mod rezonabil de societate;

Conținutul paginii este disponibil cu ajutorul browserelor moderne de desktop și mobil (Firefox, Opera, Chrome și cele mai recente versiuni ale Explorer)

v) despre posibilitatea de tratare a reclamațiilor și utilizarea metodei de soluționare cu caracter obligatoriu a litigiilor în afară instanței, în conformitate cu cerințele legislative sau deciziile societății.

Dumneavoatră aveți posibilitatea de a consulta cu Magazinul Online Internet Gazda SRL. pentru tratarea reclamațiilor.

Adresa și orele de deschidere a serviciului relațiile cu publicul sunt specificate la litera n).

Magazinul Online Internet Gazda SRL rezolvă reclamațiile din partea consumatorilor în conformitate cu dispozițiile Legii CLV din 1997 privind protecția consumatorilor.

w) Dumneavoatră aveți posibilitatea de a consulta cu Consiliul de Arbitraj. Numele și adresa poștală Consiliului de Arbitraj competent potrivit sediului Magazinului Online Internet Gazda SRL este: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara care funcționează lângă Békéltető Testület, sau pe scurt: Pest Megyei Békéltető Testület.

- Adresa sediului Consiliului de Arbitraj responsabil potrivit sediului societății: 1119 Budapest, Etele út 59-61. Et II. 240

- Adresa poștală Consiliului de Arbitraj responsabil potrivit sediului societății: 1364 Budapest, Pf: 81

Numarul de telefon Consiliului de Arbitraj: (+36-1) 269-0703

Adresa de e-mail a Consiliului de Arbitraj: pmbekelteto@pmkik.hu

Orele de lucru a Consiliului de Arbitraj:

marți – joi : 9.00 – 14.00