TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE (TCG)


Termenile și Condițiile Generale Magazinului Online Gazdabolt – Societate Comercială si de Serviciu cu Răspundere Limitată – denumite în continuare Termeni și Condiții Generale
I. Dispoziții interpretative
II. Dispoziţii introducere
III. Crearea contractului de vânzare futures a unității referitor la lucrurile definite după specie și cantitate
IV. Termene de îndeplinire
V. Condiții de executare, livrare - acceptare, reclamatii
VI. Prețuri si condiții de plată
VII. Responsabilitate
VIII. Dreptul de retragere
IX. Dispoziţii finale
I. Dispoziții interpretative
Vânzător: Magazinului Online Gazdabolt SRL, ca persoană juridică, care acționează în scopuri legate de activitatea obiectivelor activității economice.
Client: Orice persoană fizică, persoană juridică sau o organizație fără personalitate juridică, care stabilește relație contractuală cu vânzător cu scopul unei contract de vânzare futures referitor la lucrurile definite după specie și cantitate.
Magazin online: site-ul operat de către Magazinului Online Gazdabolt SR și numit www.gazdabolt.hu al cărui profil principal este vânzarea.
Contractul de vânzare futures referitor la lucrurile definite după specie și cantitate potrivit legii Codului civil din anul 2013. Legea nr. V. § 6:231.
(1) În cazul în care Vânzătorul se angajează la viitoare furnizare a lucrurilor definite după specie și cantitate, iar părțile fixează diferența cantitativă posibilă , mai mult sau mai puțin față de cantitatea specificat de către vânzător în contract, Clientul este obligat să plătească cantitatea reală furnizată .
(2) În cazul în care Vânzătorul furnizează o cantitate mai mică față de cantitatea cea mai mică posibilă fixată în contract, consecințele încălcării contractului trebuie să fie utilizate, luând în considerare cantitatea prevăzută în contract.
(3) În cazul în care Vânzătorul se angajează la viitoare furnizare a lucrurilor definite după specie și cantitate, Clientul are dreptul de a se retrage din contract până oferta de finalizare a Vânzătorului; în cazul în care Vânzătorul este obligat să-și îndeplinească contractul în rate, iar o parte din serviciu a fost oferit, atunci Cumpărătorul poate rezilia contractul pentru executarea serviciilor care nu au fost încă oferite. Clientul este răspunzător de despăgubire pentru prejudiciul cauzat cu exercitarea dreptului de retragere sau anulare a contractului.
Lucrul sau produsul specificat după soi și cantitate: toate bunurile mobile, corporale, vandabile în oferta magazinului online, care sunt în Webshop pentru a fi vândute și comercializate.
Consumator: consumator definit în Codul civil, adică persoana fizică care acționează în afară de activitatea sa comercială, sau care desfășoară activități independente sau în afară domeniului de aplicare al activităților de afaceri.
Garanție: răspunderea garanţială a vânzătorului obligatoriu conform Codului civil, precum și legislației speciale privind contractele încheiate cu consumatori.
Contract la distanță: înseamnă un contract de consum care a fost încheiat de către părți fără prezența fizică simultană a lor, pentru vânzarea produselor sau furnizarea serviciilor într-un sistem organizat de vânzare la distanță si în scopul de a încheia contractul, părțile contractante folosesc pentru comunicare doar echipamente care permite comunicări la distanțe.
Dispozitivul pentru comunicări la distanțe: este un dispozitiv care este potrivit în lipsa părților contractante să ia o declarație a contractului - pentru a încheia contractul. Un astfel de dispozitiv poate fi un formular cu sau fără destinatar, scrisoare standard, un anunț publicat într-un ziar cu formular de comandă, catalog, telefon, fax și mijloacele de asigurare a accesului la Internet.
II. Introducere:
1. Acești “Termeni și Condiții Generale” includ Produsele comercializate și destinate vanzării găsite pe pagina www.gazdabolt.hu, drepturi și obligații opozabile reciproc ale Vânzătorului și Clienților, condițiile de încheiere, termenile de finalizare și plata, normele privind răspunderea și condițiile de exercitare a dreptului de retractare a contractelor referitor la furnizare a lucrurilor definite după specie și cantitate.
Domeniul de aplicare a prezentelor “Termeni și Condiții Generale” se extinde numai la serviciile oferite de Webshop, produsele vândute de către Webshop, informațiile puse la dispoziția Clientului și drepturile și obligațiile opozabile reciproc ale Vânzătorului și clienților, precum și raportul juridic dintre Vânzătorul si Clienți.
Limba contractelor acoperite de acești Termeni și Condiții Generale este limba română.
Contractele reglementate de acești Termeni și Condiții Generale nu constituie contracte scrise, acestea nu sunt înregistrate de către Vânzător.
2. Detalii Vânzător:
• Societatea: Magazinul Online Gazdabolt – Societate Comercială si de Serviciu cu Răspundere Limitată
• Sediul: 2310 Szigetszentmiklós, Str. Csepeli Nr. 15.
• Adresă poștală: 2310 Szigetszentmiklós, Str. Csepeli Nr. 15.
• Număr de înregistrare: 13-09-149602
• Filiala Companiei:
Magazinul de Agricultori_1: Flora Hungária Flower Market, Szigetszentmiklós, ieșire M0
Magazinul de Agricultor_2: 2310, Szigetszentmiklós, Str. Csepeli 15
• Număr fiscal: 23489127-2-13
• Adresă de e-mail central: info@gazdabolt.hu
• Numar de telefon: (+36) 20 967 4211
 3. Normele privind contractele dintre consumatori și întreprinderi. în conformitate cu prevederile a Regulamentului Guvernului 45/2014 . (II.26.) § 11 alineatul (1), Vânzătorul este obligat să informeze în mod clar și ușor de înțeles consumatorul:
despre proprietățile importante ale produselor sau serviciilor, corespunzător mediului, produsului sau serviciului în măsură potrivită;
Vânzătorul oferă descrierea detaliată pentru produs în mod direct cu un singur clic pe acel produs, la descrierea produsului găsit pe pagina web numit www.gazdabolt.hu
b) despre denumirea societății;
- Numele companiei: Magazinului Online Gazdabolt – Societate Comercială si de Serviciu cu Răspundere Limitată.
c) despre adresa poștală a sediului, și - în cazul în care are - numărul de telefon, numărul de fax și adresele e-mail, precum și numele și adresele poștale a întreprinderii în numele căruia acționează;
- Adresă poștală a societății: 2310 Szigetszentmiklós, Str. Csepeli Nr. 15.
- Numărul de telefon a societății: (+36) 20 967 4211
- Adresă de e-mail societății: info@gazdabolt.hu
- Societatea acționează în nume propriu
d) despre adresa poștală a sediului firmei și adresa poștală a societății, în numele căruia acționează, si căruia consumatorul poate adresa plângerile în cazul în care această adresă este diferită de adresa indicată în conformitate cu litera c);
- adresa poștală a locului de desfășurare a activității firmei este: 2310, Szigetszentmiklós str. Csepeli nr. 15.
- Societatea acționează în nume propriu
- Consumatorul poate adresa orice titlu de plângeri la adresa 2310, Szigetszentmiklós , str. Csepeli nr. 15.
e) despre compensații pentru produsele sau serviciile care sunt obiectele contractului, despre suma totală majorat cu taxă sau – dacă din cauza naturii a produsului sau serviciului contravaloarea nu poate fi anticipată în mod rațional – despre metoda de calcul, precum și despre toate costurile (în special tarifele de transport de marfă sau costurile poștale) suportate, în plus, în cazul în care acestea nu poate fi calculate prealabil, indicarea faptului că se plătesc taxe suplimentare;
- Vânzătorul oferă descrierea detaliată despre compensațiile pentru produsele sau serviciile care sunt obiectele contractului, despre suma totală majorat cu taxă sau – dacă din cauza naturii produsului sau serviciului contravaloarea nu poate fi anticipată în mod rațional – despre metoda de calcul, precum și despre toate costurile (în special, tarifele de transport de marfă sau costurile poștale) suportate, în plus în cazul în care acestea nu poate fi calculate prealabil, indicarea faptului că se plătesc taxe suplimentare, în mod direct cu un singur clic pe acel produs, la descrierea produsului gasit pe pagina web numit www.gazdabolt.hu, sau în capitolul V al prezentului “Termeni și Condiții Generale”.
f) pentru contracte care include perioadă nelimitată sau pentru contracte care include un abonament, despre faptul că valoarea totală a contractului include toate cheltuielile pentru perioada de facturare. În cazul contractului forfetar, despre faptul că valoarea totală a compensației reprezintă în același timp totale costurile lunare.
În cazul în care toate costurile nu pot fi calculate prealabil, consumatorul trebuie să fie informat cu privire la metoda de calcul al sumei compensației;
-Vânzătorul nu aplică contract de vânzare pe termen nelimitat, sau contract de abonament
g) despre tarifarea instrumentului folosit pentru comunicarea între părtile contractante la distanță la încheierea unui contract, în cazul în care această taxă este rată de premium;
 - tarifarea instrumentului folosit pentru comunicarea între părtile contractante la distanță la încheierea unui contract (telefon, fax) nu constituie rată de premium;
h) despre condițiile îndeplinirii, în special plata, transportul și termenul de livrare, precum și modul firmei pentru soluționarea reclamațiilor;
- Vânzătorul despre condițiile îndeplinirii, în special plata, transportul și termenul de livrare, precum și modul firmei pentru soluționarea reclamațiilor dă informații detaliate în capitolele IV, V, VI, VII și VIII al prezentului “Termeni și Condiții Generale”.
i) despre exercitarea drepturilor prevăzute la § 20 (dreptul de retragere/reziliere e a consumatorului), ale termenelor și a altor condiții (în special în § 22 cu privire la - exercitarea dreptului de retragere sau de reziliere a consumatorului) precum și despre formularul declarație (Declarație de Retragere/Reziliere)
 - Cu privire la 45/2014 (II.26.),. în conformitate cu prevederile § 20 alineatele (1), (2) și (3)
§ 20 (1) În cazul contractelor la distanță încheiate în afara spațiilor comerciale, consumatorul are dreptul de retragere fără motiv în termenul stabilit la alineatul (2). În plus, în cazul contractelor la distanță încheiate în afara spațiilor comerciale care furnizează servicii, dacă furnizarea se începe după declarația conform § 13 sau § 19, consumatorul are dreptul de retragere fără motiv în termenul stabilit la alineatul (2)
(2) consumatorului poate exercita dreptul de retragere sau de reziliere a contractului în temeiul alineatului (1) în termen de 14 zile calculat:
a) în cazul contractelor de vânzare a produselor
aa) de la preluarea produsului,
ab) dacă vinde mai multe categorii de produse în momente diferite, de la preluarea ultimului produs furnizat
ac) dacă vinde mai multe articole sau mai multe părți din produs, de la furnizarea ultimului articol sau unitate
ad) dacă în perioada specificată produsul trebuie să fie furnizat în mod regulat, de la data primei furnizare preluată de către consumator sau de către o a treia persoană diferită de transportator, persoană indicată de către consummator
(b) în cazul contractului pentru furnizarea unui serviciu, de la data încheierii contractului
(3) Punctul a) din alineatul 2 nu afectează dreptul de retragere a consumatorului definită în acest § pentru perioada cuprinsă între ziua încheierii contractului şi data de primire a produsului.
 - Conform prevederilor Regulamentului Guvernului nr. 45/2014. (II. 26) articolul 22. § alineat (1), (2), (3) şi (4) :
22. § (1) Consumatorul poate exersa drepturile prevăzute în articolul §20.
a) prin utilizarea declaraţiei din anexa 2; sau
b) printr-o declarație clară referitor la acesta
(2) Societatea poate asigura, de asemenea, exercitarea drepturilor specificate în alineatul (1) din § 20 al consumatorului și pe site-ul web. În acest caz societatea confirmă imediat primirea declarației consumatorului printr-un suport durabil.
(3) dreptul specificat în § 20. este considerat validat în termen în cazul în care consumatorul trimite o declarație înainte de expirarea termenului menționat în § 20 (2) și în § 21.
(4) Consumatorului îi revine sarcina de a dovedi că a exercitat legea menționată la § 20. § în conformitate cu acest articol.
  - Anexa Nr. 2 a Regulamentului Guvernului 45/2014.(II.26) Formular de declarație pentru reziliere / retragere
(Completați-l și întoarceți-l doar în caz de intenție de reziliere / retragere a contractului)
Destinatar:
Subsemnatul /ții declar / declarăm că exercitez / exercităm dreptul meu / dreptul nostru de retragere / reziliere a contractului referind la vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii în ceea ce privește următorul/următoarele produs / produse
Data contractului / data primirii:
Numele consumatorului/consumatorilor:
Adresa consumatorului//consumatorilor:
Semnătura Consumatorului/consumatorilor (pentru declarațiile făcute pe hârtie)
Data
j) despre faptul, că atunci când consumatorul își exercită drepturile în conformitate cu § 20 (retragerea și rezilierea contractului de către consumator) costurile de transport a produselor returnate trebuie să fie suportate de către consumator în cazul în care societatea nu suportă aceste costuri și - în cazul unui contract încheiat la distanță – produsul nu poate fi returnat prin postă;
- Vânzătorul stabilește: în caz de exercitare a drepturilor de încetare sau de retragere a consumatorului, costul de returnare a produsului urmează să fie suportat de către consumator, deoarece Vânzătorul nu se angajează să suporte acest cost.
- Vânzătorul stabilește, de asemenea, că, în cazul exercitării drepturilor de încetare sau de retragere a consumatorului, produsul nu poate fi returnat prin postă.
k) despre faptul că consumatorul este obligat să ramburseze costurile rezonabile ale Vânzătorului, conform § 26, în cazul în care conform § 13 sau § 19, își exercită dreptul de retragere din § 20 după începerea îndeplinirii contractului de către Vânzător;
  - Conform prevederilor Regulamentului Guvernului nr. 45/2014. (II. 26) articolul 26. § alineat (1) şi (2):
§ 26 (1) În cazul menționat în §13 și §19, dacă consumatorul își exercită dreptul de retragere a contractului negociat în afara spațiilor comerciale și la distanță după începerea îndeplinirii contractului de către Vânzător, conturile proporționale cu suma care trebuie plătită de către consumator urmează să fie calculat pe baza contra-valorii totale prevăzută în contract, inclusiv taxele. Cu toate acestea, în cazul în care consumatorul dovedește că suma totală este prea mare, valoarea proporțională cu momentul încetării serviciilor contractuale prestate se calculează pe baza valorii de piață.
(2) În cazul acestui § la determinarea valorii de piață trebuie să fie luat în considerare contravalorile serviciilor a companiilor care efectuează aceeași activitate, contra-valori calculate în momentul încheierii contractului.
   - Conform prevederilor Regulamentului Guvernului nr. 45/2014. (II. 26) articolul §13. :
§ 13. Consumatorul este obligat să comunice cererea în legătură cu începerea furnizării serviciului înainte de termenul limită inclusă în § 20 alineat (2), în mod explicit mediu durabil.
   - Conform prevederilor Regulamentului Guvernului nr. 45/2014. (II. 26) articolul §19. :
§ 13. Consumatorul este obligat să comunice în mod ferm explicit către contractant cererea în legătură cu începerea furnizării serviciului înainte de termenul limită inclusă în § 20 alineat (2).
l) despre cazurile cănd în temeiul articolului §29 consumatorul nu are dreptul conform § 20, precum și cu privire la circumstanțele în care consumatorul își pierde dreptul conform § 20;
   - Conform prevederilor Regulamentului Guvernului nr. 45/2014. (II. 26) articolul §29. Alineatul (1) și (2) :
§ 29 (1) Consumatorul nu poate exercita dreptul lui în temeiul § 20:
a) în cazul unui contract pentru furnizarea serviciului, după efectuarea serviciului în ansamblu, în cazul în care societatea a început livrarea în acordul prealabil al consumatorului, și consumatorul a luat în considerare că, după îndeplinire în ansamblu a serviciului pierde dreptul de retragere;
b) în cazul unui produs sau serviciu pentru care prețul sau taxa va depinde de posibila fluctuație pe piața monetară independent de controlul societății în termenul specificat în § 20 (2);
c) în cazul unui produs care nu este prefabricat, sau care s-a fabricat pe baza instrucțiunii sau cererii personale ale consumatorului, sau în cazul unui produs care este în mod clar adaptat Clientului.
d) în cazul produselor perisabile sau produselor de stocare pe termen scurt;
e) în cazul produselor furnizate într-un ambalaj închis, care nu pot fi returnate după deschidere din motive de sănătate sau de igienă;
f) în cazul unui produs, care, după furnizare se amestecă, prin natură, inseparabil cu alte produse;
g) în cazul unor băuturi alcoolice pentru care valoarea reală depinde de fluctuațiile de pe piață, indiferent de a controlului societății și al căror preț a fost convenit de către părți în contractul de vânzare, dar executarea contractului va avea loc numai după a treizecea zi de la încheiere;
h) pentru un contract în care societatea vizitează consumatorul la cererea explicită a acestuia în scopul de a efectua reparații sau întreținere de urgență;
i) în cazul unor înregistrări audio sau video ambalate și sigilate sau în cazul unor programe de calculator dacă, după remitere Clientul a deschis pachetul;
j) în cazul unor ziare, reviste și magazine publicate periodic, cu excepția contractelor de abonament;
k) pentru contractele încheiate la o licitație publică;
l) cu excepția locuințelor, în cazul unui contract pentru furnizarea de servicii de cazare, transport, închiriere de mașini, servicii de catering sau de activități recreative în cazul în care în contract sa încheiat dată sau termen de executare.
m) în cazul unui conținut digital necorporal către mass-media, atunci, când societatea a început îndeplinirea contractului cu acordul prealabil al consumatorului și, în același timp, consumatorul și-a exprimat printr-o declarație faptul că a luat în considerare că după începerea executării își pierde dreptul prevăzut în temeiul articolului § 20.
(2) în cazurile menționate la litera h), alineatul (1) din articolul § 20 drepturile se extind pe serviciile solicitate în mod explicit de către consummator precum și pe serviciile sau produsele care sunt utilizate în plus față de piesele de schimb folosite pentru întreținere sau reparațiile executate.
m) despre obligații legale referitor la garanţia de bună funcţionare şi durabilitate și garanţia produsului;
   - Conform prevederilor Regulamentului Guvernului nr. 45/2014. (II. 26) anexă nr. 3 :
 Material exemplar de informaţii referitor la garanţia de bună funcţionare şi durabilitate și garanţia produsului;
1. Garanţia de bună funcţionare şi durabilitate
În ce cazuri se pot valida drepturile de garanţie de bună funcţionare şi durabilitate ?
Dumneavoastră în cazul unei executări defectuoase a …puteți valida drepturile de garanţie de bună funcţionare şi durabilitate împotriva întreprinderii în conformitate cu normele Codului civil.
Care sunt drepturile Dumneavoastră bazate pe garanţiile de bună funcţionare şi durabilitate?
Dumneavoastră aveți urmatoarele drepturi în funcție de alegerea dvs.:
Puteți cere reparație sau înlocuire, cu excepția cazului în care îndeplinire acestora urmează să fie imposibilă sau costurile suplimentare sunt disproporționate față de îndeplinirea cerinţei altui client. În cazul în care reparația sau înlocuirea nu ați solicitat sau nu ați avut posibilitatea de a solicita, atunci puteți cere o reducere proporționala sau puteți repara dumneavoastra sau o altă persoană pe contul societății, sau - în ultimă instanță - puteți retrage din contract.
Puteți schimba alegerea dreptului de garanţie de bună funcţionare şi durabilitate, dar costurile tranziției trebuie să suportați, cu excepția cazului în care tranziția a fost justificată, sau dacă societatea a dat naștere la aceasta.
În ce perioadă de timp puteți valida dreptul de garanţie de bună funcţionare şi durabilitate?
Sunteți obligat de a comunica greseala imediat, dar nu mai târziu decât în termen de două luni de la descoperirea eșecul. Cu toate acestea, atrag atenția asupra unui termen de prescripție de doi ani de la data finalizării contractului, după care nu se mai afirmă drepturile dumneavoastră asupra drepturile de garanţie de bună funcţionare şi durabilitate. În cazul produselor utilizate această limită de timp este…. dar nu mai mult de un an.
Împotriva cui puteți valida dreptul de garanţie de bună funcţionare şi durabilitate ?
Dreptul de garanţie de bună funcţionare şi durabilitate se poate valida împotriva societătii.
Ce alte condiții are validarea garanţiei de bună funcţionare şi durabilitate?
În termen de șase luni după data îndeplinirii validarea garanţiei de bună funcţionare şi durabilitate nu are alte condiții dacă atestaţi că produsul sau serviciul a fost furnizat de catre societatea… Cu toate acestea, după șase luni, dumneavoastra aveţi obligaţia de a dovedi, că defectele recunoscute existau deja în momentul îndeplinirii.
2. Garanția produselor
În ce cazuri se pot valida drepturile de garanţie a produsului?
În cazul vânzării de mărfuri (produse) Dumneavoastra - în funcție de alegerea dvs – puteți valida dreptul menționat la punctul 1. sau dreptul de garanţie a produsului.
Care sunt drepturile Dumneavoastră bazate pe solicitarea garanţiilor produselor?
Dumneavoastră în cazul garanţiilor de produse puteţi solicita repararea produsului defect sau înlocuirea acestuia.
În ce caz este un produs constituit defect?
Un produs este defect atunci când aceasta nu îndeplinește standardele de calitate valabile în timpul comercializării sau dacă nu are proprietățile specificate în descrierea producătorului.
În ce perioadă de timp puteți valida dreptul de garanţie a produsului?
Garanția produsului îl puteți valida în termen de doi ani începând cu data de introducere pe piață de către producător. După acest termen pierdeți acest drept.
Împotriva cui și ce fel de alte condiții sunt la solicitarea dreptului produsului?
Exercitarea dreptului produsului poate fi numai împotriva producător sau distribuitor de bunuri. Defectul produsului trebuie să fie dovedit de către Dumneavoastră.
În ce caz este fabricantul (distribuitorul) scutit de răspunderea garanțială pentru produse?
Fabricantul (distribuitor) va fi scutit de răspunderea garanțială pentru produse numai în cazul în care poate demonstra că:
- Produsul nu a fost fabricat sau comercializat în activități de afaceri sau
- Eșecul produsului dupa stadiul actual al stiinței și technicii la momentul comercializării nu a fost recunoscut sau
- Defectul produsului rezultă din respectarea legislației sau din reglementările oficiale obligatorii
Fabricantului (distribuitorului) este suficient de a dovedi un singur motiv pentru scutirea răspunderii garanțiale .
Vă rugăm să rețineți că din cauza defectului unui produs garanţia de bună funcţionare şi durabilitate și garanţia de produs în același timp, paralel nu se poate executa. Cu toate acestea, pentru aplicarea efectivă a garanţiei de produse cererea garanţiei de bună funcţionare şi durabilitate pentru piesele înlocuite sau reparate se poate pune în aplicare împotriva producătorului.
3. Răspunderea garanţială a vânzătorului
În ce cazuri se pot valida răspunderea garanţială a vânzătorului?
În cazul îndeplinirii greșite, pe baza contractului/... este obligat la garanție ....
Pe baza răspunderii garanţiale a vânzătorului ce fel de drepturi aveți și în ce perioadă de timp?
Când este o societate scutită de obligațiile de răspunderea garanţială a vânzătorului?
Societatea de la obligațiile de răspunderea garanţială a vânzătorului este scutita numai în cazul în care se poate dovedi că defectul a avut loc după îndeplinire.
Vă rugăm să rețineți că din cauza defectului unui produs garanţia de bună funcţionare şi durabilitate și răspunderea garanţială a vânzătorului, precum și garanţia de produs și răspunderea garanţială a vânzătorului în același timp, paralel nu se poate executa, cu toate acestea, aveți drepturile care decurg din răspunderea garanţială a Vânzătorului, indiferent de drepturile de garanţia de bună funcţionare şi durabilitate sau drepturile de garanţia de produs.
n) despre serviciile pentru clienți și alte servicii de post-vânzare, precum și despre existența garanției și condițiile acestuia;
- Relațiile cu publicul a Vânzătorului: 2310, Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
- Relațiile cu publicul a Vânzătorului deschis de luni până în joi: 8:00 - 17:00; vineri: 8:00 - 16:00
- Informațiile necesare în conformitate cu punctele n), garanția pentru vânzare au fost descrise la punctul m)
o) despre faptul dacă Codul de Conduită în conformitate cu Legea privind interzicerea practicilor comerciale neloiale împotriva consumatorilor este disponibil, și modul în care se solicită o copie a Codului de Conduită;
- Codul de conduită nu este disponibil la Vânzător.
p) în cazul în care contractul este pentru o perioadă de timp determinată, durata contractului, în cazul în care contractul este legat pe perioadă nedeterminată condițiile de retragere a contractului;
- în cazul Vânzătorului această condiție nu poate fi interpretată, astfel încât obligația de a furniza informații nu se extinde la acest punct.
q) în cazul unui contract legat pentru o perioadă determinată, care poate fi transformat într-un contract de perioadă nedeterminată, condițiile de transformare și condițiile de încetare a contractului nedeterminat astfel modificat;
- în cazul Vânzătorului această condiție nu poate fi interpretată astfel încât obligația de a furniza informații nu se extinde la acest punct.
r ) durata minimă a obligațiilor contractuale a consumatorului;
- în cazul Vânzătorului această condiție nu poate fi interpretată astfel încât obligația de a furniza informații nu se extinde la acest punct.
s) despre depozitul plătit sau furnizat de către consumator la cererea societății sau orice altă dispoziție de garanții financiare și condițiile acestora;
- Vânzătorul nu solicită depozit sau furnizarea altor garanții financiare
 t) despre funcționarea conținutului digital, precum și măsurile de protecție tehnică;
Oferirea permisiunii cookie-urilor de pagini web necesare pentru operarea paginilor web
- Parolele sunt stocate criptate
- serverul de date de bază este pe o suprafața protejat de parolă si un paravan de protecție
u) despre interoperabilitatea conținutului digital cu hardware-ul și software-ul, în conformitate cu cunoștințele care poate fi de așteptat în mod rezonabil de societate;
Conținutul paginii este disponibil cu ajutorul browserelor moderne de desktop și mobil (Firefox, Opera, Chrome și cele mai recente versiuni ale Explorer)
 v) despre posibilitatea de tratare a reclamațiilor și utilizarea metodei de soluționare cu caracter obligatoriu a litigiilor în afara instanței, în conformitate cu cerințele legislative sau deciziile societății
- Vânzătorul fixează că clienții au posibilitatea de a consulta cu serviciul relațiile cu publicul
- Vânzătorul fixează de asemenea, că orele de deschidere a serviciului relațiile cu publicul sunt specificate la litera n)
- Vânzătorul rezolvă reclamațiile din partea consumatorilor în conformitate cu dispozițiile Legii CLV din 1997 privind protecția consumatorilor
w) despre posibilitatea de a consulta cu Consiliul de Arbitraj, numele și adresa poștală Consiliului de Arbitraj competent potrivit sediului societății
- Vânzătorul fixează că clienții beneficiază de opțiunea de a consulta cu Consiliul de Arbitraj
- Consiliul de Arbitraj competent potrivit sediului societății: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara care functionează lângă Békéltető Testület, sau pe scurt: Pest Megyei Békéltető Testület
- Adresa sediului Consiliului de Arbitraj responsabil potrivit sediului societății: 1119 Budapest, Etele út 59-61. Et II. 240
- Adresa poștală Consiliului de Arbitraj responsabil potrivit sediului societății: 1364 Budapest, Pf: 81
- Numărul de telefon al Consiliului de Arbitraj responsabil potrivit sediului societății: (+ 36-1) 269-0703
- Adresa de e-mail al Consiliului de Arbitraj responsabil potrivit sediului societății: pmbekelteto@pmkik.hu
- Orele de deschidere al Consiliului de arbitraj responsabil potrivit sediului societății: marti - joi: 9:00-14:00
Informațiile din punctele a) - w) de mai sus apartin contractului de vânzare futures referitor la lucrurile definite după specie și cantitate dintre Vânzător și Cumpărător și nu pot fi modificate decât dacă părțile contractante se inteleg altfel în mod explicit.
III. Încheierea contractului de vânzare futures referitor la lucrurile definite după specie și cantitate:
Informațiile din acest magazin online nu constituie ofertă pentru a încheia un contract. În cazul comenzilor acoperite de acești Termeni și Condiții Generale, prin urmare, Clientul este ofertantul.
Etapele tehnice, care trebuie să fie făcute pentru încheierea contractului prin mijloace electronice, precum și activele pentru a identifica și corecta erorile a datelor de intrare în prealabil trimiterii declarației contractuale.
Cumpărătorul trebuie să aleagă de pe pagina relevantă “categorii de produse”, sau după rezultatele lovite de către "Search" produsul necesar. Apoi, - dacă doreste să cumpere produsul anumit - trebuie să completeze câmpul de introducere "Cantitate", și trebuie să facă clic pe butonul numit "Adăugați"! Cantitatea necesară din acest produs se adăugă la coșul Clientului.
Vânzătorul atrage atenția Cumpărătorului că pe partea dreaptă a interfeței, numită caseta "Coșul" Cumpărătorul poate să monitorizeze întotdeauna produsele selectate în mod curent și cantitatea acestora.
În cazul în care Clientul dorește să schimbe cantitatea de produs, în câmpul de introducere "Cantitate", se poate modifica volumul, apoi se face un clic pe butonul "Recalculați"!
Cumpărătorul poate să șteargă produsele selectate în coș prin tastarea 0 în caseta de intrare "cantitate", și apăsarea butonului "Recalculare", sau făcând clic pe X la capătul liniei ("îndepărtare").
După efectuarea modificărilor dorite, Clientul va primi noul preț de achiziție, făcând clic pe butonul "Recalculare".
În cazul în care Clientul a finalizat comanda, face un click pe butonul numit "plată" pentru a ajunge la "Casă". Cumpărătorul poate da aici informațiile de facturare și de livrare.
În cazul în care Clientul a înregistrat deja în Webshop și este autentificat, datele sunt afișate în mod automat, numai datele de livrare trebuie să fie completate și numai în cazul în care acestea sunt diferite de datele de facturare.
Cumpărătorul poate reveni la punctul precedent cu un clic pe butonul "Change"
Cumpărătorul poate confirma comanda de vânzare cu un clic pe butonul numit "Confirmarea comenzii cu obligația de plată". Vânzătorul atrage atenția Clientului asupra faptului că, făcând clic pe butonul numit "Confirmarea comenzii cu obligația de plată," Cumpărătorul recunoaște în mod explicit că declarația contractuală atrage obligații de plată în favoarea Vânzătorului.
Sistemul de calculator al Vânzătorului trimite un e-mail de confirmare la adresa de e-mail a Clientului despre comanda făcută.
Contractul de vânzare futures referitor la lucrurile definite după specie și cantitate între Vânzător și Cumpărător se încheie cu confirmarea electronică a comenzii, cu conținutul indicat în confirmare.
IV. Termene de executare:
Termenele de executare date de către Vânzător sunt informative și pot fi schimbate. Pentru livrările întârziate față de termenele informative de executare sau pentru orice daune care rezultă din întârziere Vanzătorul nu își asumă responsabilitatea.
Vânzătorul își rezervă dreptul de pre-vânzare - și livrare parțială (executare parțială) în cazul fiecărui contract individual. În cazul pre-vânzărilor și și livrărilor parțiale (executare parțială) Cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție în procentaj de livrare (performanță).
Comenzile sunt prelucrate și livrate în timpul săptămânii între orele programului: luni - joi 9:00 - 17:00, vineri 9:00 - 16:00. La sfârșitul săptămânii și în timpul sărbătorilor prelucrările comenzilor și livrările produselor comandate sunt suspendate.
Timpul de livrare a Produselor din webshop depinde de cantitatea produsului pe stoc.
Angajații Vânzătorului - după prelucrarea comenzii - informează Cumpărătorul prin telefon, prin fax sau prin e-mail despre starea produsului comandat și termenul de livrare. Aceeași dispoziție se aplică în cazul în care produsul nu este în stoc sau dacă produsul se livrează direct explicit la comandă.
În cazul în care Cumpărătorul nu confirmă sosirea ofertei la Vânzător în mod electronic - cel târziu în termen de 48 de ore de la expediere - Cumpărătorul este scutit de obligațiile contractuale.
V. Condiții de executare, livrare - acceptare, obiecție
Livrarea și acceptarea produseleor de către client, se face după alegerea Clientului
prin vânzare și acceptare la unele dintre sucursalele Vânzătorului personal sau prin utilizarea de servicii de curierat livrat un loc specificat de client cu achiziționare la livrare.
În cazul în care livrarea produsului comandat și acceptarea va avea loc la locatia specificată de client, livrarea produsului comandat se efectuază de către Vânzător prin utilizarea unui serviciu de curierat propriu sau contractual. În acest caz, Cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate de livrarea produsului. Costul de livrare a produselor va fi indicată deodată cu comanda facută.
Adresa de livrare pentru produse pot fi găsite doar în interiorul granițelor Ungariei.
Reprezentantul Clientului care este desemnat pentru acceptarea produsului este considerat de către Vânzător persoană responsabilă nu numai pentru primirea bunurilor, ci și pentru a da declarații legale referitoare la livrare si acceptare a produselor.
Cumpărătorul este obligat în momentul primirii produsului de a face obiecțiile în ceea ce privește cantitățile sau calitatea produselor referitor la problemele care poate fi percepute vizual, și este obligat de a compara produsele preluate cu elementele de pe factură și de a declara discrepanța observată. În cazul în care Clientul nu a făcut nicio obiecție, elementele de pe factură sunt considerate complet predate.
În cazul în care lipsa unei părti a produsului livrat nu este semnificativă și nu împiedică utilizarea corespunzătoare a acestuia, Cumpărătorul nu are dreptul de a refuza primirea produsului - sau pe aceeași bază – de a refuza plata prețului de achiziție a produsului comandat
Cu preluarea produsului riscul de deteriorare a produsului este transferat de la Vânzător sau de la persoana implicată în performanță de către vânzător la Cumpărător.
Taxele de livrare sunt urmâtoarele:
Prețurile in Leul românesc sunt orientative și se modifică conform fluctuației cursului valutar pentru HUF. Prețurile afișate cu caracter orientativ au fost calculate la un curs de schimb valutar de 68,72 HUF / RON. Înainte de finalizarea comenzii, în coș vor fi afișate prețurile exacte actuale pentru livrare.
Limita de greutate (de la - la
la) Costuri de transport
0-3 kg 47 Lei
3,01-10 kg 54 Lei
10,01-15 kg 58 Lei
15,01-20 kg 64 Lei
20,01-25 kg 75 Lei
25,01-31,5 kg 80 Lei
31,51-50 kg 150 Lei
50,01-75 kg 225 Lei
75,01-100 kg 300 Lei
100,01-150 kg 450 Lei
150,01-200 kg 600 Lei
 
 
 
Ofertă specială
În cazul comenzilor care depășesc volumul 1 m3 taxele de expediere se calculează personalizat!
VI. Prețuri si condiții de plată
În Webshop sunt afișate prețurile brute de achiziție a produselor care conțin taxa pe valoarea adăugată.
Vânzătorul atrage atenția Clientului că prețurile indicate în listele de prețuri sunt numai prețuri de referință.
Vânzătorul își rezervă dreptul să modifice în orice moment în mod unilateral produsele și prețurile acestora, astfel cum este indicat în Webshop, în special în cazul fluctuațiilor cursului de schimb sau a altor motive necunoscute în momentul încheierii contractului care poate provoca un rezultat, prin care fără creșterea prețurilor are loc creșterea costurilor. Vânzătorul este obligat de a justifica rata de creștere a prețurilor la cererea Cumpărătorului. Vânzătorul este obligat sa informeze imediat Cumpărătorul despre faptul de creștere a prețurilor.
În cazul comenzilor acoperite de acești Termeni și Condiții Generale următoarele metode de plată sunt disponibile:
În numerar la o sucursală a Vânzătorului specificată în acești Termeni și Condiții Generale, în numerar la livrare către curierul care efectuează livrarea sau în prealabil prin transfer bancar.
În cazul preluării produlului la o sucursală a Vânzătorului specificată în acești Termeni și Condiții Generale Cumpărătorul este obligat să plăteasca prețul de achiziție al produsului în același timp cu remiterea acestuia.
În cazul în care prețul de achiziție al produsului livrat Clientul nu poate plăti, sau produsul nu poate fi transferat din motive care nu pot fi atribuite Vânzătorului, Cumpărătorul este obligat să plătească costurile de disponibilitate și livrare a produsului către Vânzător.
Executarea în rate a prețului de achiziție al produsului poate avea loc numai pe baza consimțământului scris al Vânzătorului.
În caz de întârziere de plată Vânzătorul are dreptul de a percepe dobânda predominantă de două ori la rata de baza a Băncii Naționale a Romaniei pe durata întârzierii.
VII. Responsabilitate
Vânzătorul nu este responsabil pentru orice daune care nu rezultă direct din efectuarea, în special, nu este responsabil pentru profituri pierdute sau pentru prejudiciul posibil moral suferit de către client.
Vânzătorul nu este responsabil pentru utilitatea proprie a produsul respectiv pentru Cumpărător. Cumpărătorul este oblgat de a examina dacă produsul este adecvată de utilizarea prevăzută de către el.
Cumpărătorul poate depune orice obiecție în ceea ce privește produsul comandat la adresa 2310, Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 al Vânzătorului.
Vânzătorul se ocupă de reclamațiile făcute de către Cumpărător în conformitate cu dispozițiile legii din 1997 privind protecția consumatorilor.
VIII. Dreptul de retragere
1. Consumatorul are dreptul de retragere fără motive conform legilor relevante.
În cazul contractelor pentru furnizarea unui serviciu, consumatorul are dreptul de retragere fără motive dacă furnizarea se începe după declarația depusă conform legilor relevante.
Consumatorului poate exercita dreptul de retragere sau de anulare a contractului în temeiul alineatului de mai sus în termen de 14 zile calculat:
a) în cazul contractelor de vânzare a produselor
aa) de la preluarea produsului,
ab) dacă vinde mai multe categorii de produse în momente diferite, de la preluarea ultimului produs furnizat
ac) dacă vinde mai multe articole sau mai multe părți din produs, de la furnizarea ultimului articol sau unitate
ad) dacă în perioada specificată produsul trebuie să fie furnizat în mod regulat, de la data primei furnizare preluată de către consumator sau de către o a treia persoană diferită de transportator, persoană indicată de către consummator
(b) în cazul contractului pentru furnizarea unui serviciu, de la data încheierii contractului
( Punctul a) din alineatul 1. nu afectează exercitarea drepturilor de retragere a consumatorului pentru perioada cuprinsă între ziua încheierii contractului şi data de primire a produsului.)
Consumatorul poate exercita drepturile de retragere/reziliere detaliate în prealabil prin utilizarea declaraţiei conform legilor relevante si punctul II/3 i) a acestor Termeni și Condiții Generale printr-o declarație clară referitor la acesta:
Dreptul de retragere/reziliere a Consumatorului este considerat validat în termen în cazul în care consumatorul trimit declarația înainte de expirarea termenului menționat în alineatul prealalabil.
În acest caz Consumatorului îi revine sarcina de a dovedi.
Detaliile Vânzătorului:
• Societatea: Magazinului Online Gazdabolt – Societate Comercială si de Serviciu cu Răspundere Limitată
• Sediul: 2310 Szigetszentmiklós, Str. Csepeli Nr. 15.
• Adresă poștală: 2310 Szigetszentmiklós, Str. Csepeli Nr. 15.
• Număr de înregistrare: 13-09-149602
• Filiala Companiei:
Gazdabolt_1: Flora Hungária Flower Market, Szigetszentmiklós, ieșire M0
Gazdabolt_2: 2310, Szigetszentmiklós, Str. Csepeli 15
• Număr fiscal: 23489127-2-13
• Adresă de e-mail central: info@gazdabolt.hu
• Numar de telefon: (+36) 20 967 4211
2. Obligațiile Vânzătorului în cazul retragerii sau rezilierii a Consumatorului,
În cazul în care consumatorul anulează contractul, în conformitate cu cele menționate mai sus (legislația relevantă), Vânzătorul va rambursa imediat, dar cel târziu în termen de paisprezece zile față de data când devine conștient de retragerea, suma totală plătit de către consumator, inclusiv a celei efectuate în legătură cu executare.
În caz de retragere sau de reziliere Vânzătorul va rambursa către Consumator suma plătit cu aceeași metodă de plată utilizată de către Consumator. Pe baza acordului explicit al Consumatorului Vânzătorul poate utiliza alt mod de plată pentru restituire, dar Consumatorul, prin urmare, nu poate fi taxat cu nici un comision suplimentar.
În cazul în care consumatorul a ales în mod explicit alt mod, decât modul normal cel mai ieftin de transport, Vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare rezultate.
În cazul unui contract de vânzare a produselor, Vânzătorul va reține suma specificată mai sus, până când consumatorul trimite produsele înapoi, sau a confirmat că el a trimis înapoi, în oricare caz dintre acestea data anterioară trebuie să fie luată în considerare. Vanzătorul nu are dreptul de retenție în cazul în care se angajează el însuși de transportul produselor înapoi.
3. Obligațiile consumatorului în cazul de retragere sau reziliere
În cazul în care Consumatorul anulează contractul, în conformitate cu cele menționate mai sus (legislație relevantă), este obligat să returneze imediat produsul, dar cel târziu în termen de paisprezece zile fată de data de renunțare, sau să predee produsul Vânzătorului sau unei persoane autorizate de către Vânzător, cu excepția cazului când Vânzătorul s-a angajat să-l transportă înapoi produsul el însuși. În cazul în care consumatorul nu atașeaza toate elementele inițial depuse la produsul returnat din cauza anulării vânzării, Vânzătorul își rezervă dreptul de a taxa Consumatorul cu contravaloarea elementelor lipsite. Termenul de restituire este considerată îndeplinită în cazul în care consumatorul trimite produsului înainte de termenul limită.
Consumatorul plăteste doar costurile directe de returnare a produsului, cu excepția cazului în care Vânzătorul a acceptat să suporte costurile.
Consumatorul este responsabil numai pentru deprecierile care rezultă din utilizarea produsului în exces de scopul de a determina natura, caracteristicile și funcționarea produsului. Consumatorul nu răspunde pentru deprecierile produsului, dacă Vânzătorul nu îndeplinește obligatiile de informare în conformitate cu legislația relevantă.
- Conform prevederilor Regulamentului Guvernului nr. 45/2014. (II. 26) articolul §29. Alineatul (1) și (2) :
§ 29 (1) Consumatorul nu poate exercita dreptul său în temeiul § 20:
a) în cazul unui contract pentru furnizarea serviciului, după efectuarea serviciului în ansamblu, în cazul în care societatea a inceput livrarea în acordul prealabil al consumatorului, și consumatorul a luat în considerare că, după îndeplinire în ansamblu a serviciului pierde dreptul de retragere;
b) în cazul unui produs sau serviciu pentru care prețul sau taxa va depinde de posibila fluctuație pe piața monetară independent de controlul firmei în termenul specificat în § 20 (2);
c) în cazul unui produs care nu este prefabricat, sau care sa fabricat pe baza instrucțiunii sau cererii personale ale consumatorului, sau în cazul unui produs care este în mod clar adaptat Clientului.
d) în cazul produselor perisabile sau produselor de stocare pe termen scurt;
e) în cazul produselor furnizate într-un ambalaj închis, care nu pot fi returnate după rezoluție din motive de sănătate sau de igienă;
f) în cazul unui produs, care după furnizare se amestecă, prin natură inseparabil cu alte produse;
g) în cazul unor băuturi alcoolice pentru care valoarea reală depinde de fluctuațiile de pe piață, indiferent de a controlului societății și al căror preț a fost convenit de către părți în contractul de vânzare, dar executarea contractului va avea loc numai după a treizecea zi de la încheiere;
h) pentru un contract în care societatea vizitează consumatorul la cererea expresă a acestuie în scopul de a efectua reparații sau întreținere de urgență;
i) în cazul unor înregistrări audio sau video ambalate și sigilate sau în cazul unor programe de calculator dacă, după remitere Clientul a deschis pachetul;
j) în cazul unor ziare, reviste și magazine publicate periodic, cu excepția contractelor de abonament;
k) pentru contractele încheiate la o licitație publică;
l) cu excepția locuințelor, în cazul unui contract pentru furnizarea de servicii de cazare, transport, închiriere de mașini, servicii de catering sau de activități recreative în cazul în care în contract sa încheiat dată sau termen de executare.
m) în cazul unui conținut digital către mass-media non-tangibil, atunci când societatea a început îndeplinirea contractului cu acordul prealabil al consumatorului și, în același timp, consumatorul și-a exprimat printr-o declarație faptul că a luat în considerare că după începerea executării își pierde dreptul prevăzut în temeiul § 20.
IX. Dispoziţii finale
Vânzatorul va publica pentru client aceste Termeni si Conditii Generale (TCG) în următoarele locații:
Site-ul de internet (www.gazdabolt.hu), sediul actual, în prezent, pe adresa 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.
Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica aceste prevederi Termeni si Conditii Generale (TCG) în orice moment, fără notificare trimisă prealabil către Cumpărător. Modificările acestor Termeni și Condiții Generale de vânzare vor fi publicate de asemenea, pe site-urile menționate mai sus. Dispozițiile modificate se aplică în cazul contractelor de vânzare stabilite după data publicării pe site-ul official.
Clientul recunoaște, în același timp, prin comanda oricărei produs că s-a întâlnit cu prevederile TCG, a cunoscut aceste prevederi si a primit informații complete de la Vânzător în conformitate cu legislația relevantă și dispozițiile TCG recunoaste că este legat obligatoriu să le respecte.
În ceea ce privește dispozițiile care nu sunt acoperite de acești Termeni și Condiții Generale, sunt valabile legile aplicabile în vigoare în Ungaria.
Anumite dispoziții nevalide ale Termeni și Condiții Generale nu afectează valabilitatea întregii TCG.
Prezentele Termeni și Condiții Generale vor intra în vigoare în 18 iunie 2014, și trebuie aplicate în ceea ce privește contractele încheiate ulterior.